hits

Fordømte agurker

Spanske bønder dumper agurker utenfor den tyske ambassaden. Bøndene er rasende etter sommerens første agurknyhet fra Tyskland.

Utbruddet av E.coli i Tyskland er er alvorlig helseutfordring. Bak enhver utfordring må det settes inn et kommunikasjonstiltak. Tyske helsemyndigheter svarte raskt med å peke på spanske agurker. Det tok bare få dager før kommunikasjonen endret fokus bort fra agurken. Fokusendringen hjalp lite. Det spanske agurksalget fikk en umiddelbar og negativ reaksjon. Plutselig ville ingen spise spanske agurker.

Plutselig ville ingen spise spanske agurker

Agurknyheter er vanligvis lettbente nyheter som serveres i mediene midt på sommeren. Dette er erfaringsmessig nyheter som ellers i året ikke når opp i konkurransen mot andre og viktigere saker. Sommerens første agurksak kan på ingen måte sammenlignes med det vi kjenner som agurknytt. Tyskland serverte en kjempeagurk som i beste fall var umoden, og en fersk meningsmåling viser at de fleste tyskere styrer unna både spanske agurker og andre grønnsaker.

Selv om politikere med tyngde og myndigheter over hele Europa med økende styrke hevder at agurkene ufortjent fikk skylden for utbruddet av E.coli, har assosiasjonen mellom smitten og grønnsaken blitt ubehagelig nært beslektet, oppdimensjonert og dramatisert med levende bilder av agurker som undersøkes i sterile labaratorier. Eller som NRK-korrespondent Arnt Stefansen sa det på direkten i TV-ruten da han fikk spørsmål om hvordan han forholder seg til agurker - "Jeg er nok litt sensibel og styrer unna agurker og salatbollen".

Jeg er nok litt sensibel og styrer unna agurker og salatbollen

Agurknyheten har demonstrert hvor vanskelig det er å endre holdninger og adferd når det først er skapt et massivt inntrykk i opinionen. Balansen i "skeptiker-genet" hos oss mennesker er vanskelig å gjenopprette når det først er fylt med frykt. At agurkbudskapet var feilaktig og er  korrigert blir overskygget av mistenksomhet - ingen røyk uten ild, liksom. Tyske helsemyndigheter kan umulig ha vurdert effekten og konsekvensen av å formidle årets første agurknyhet. Spanjolene krever unnskyldninger og erstatninger. Tonen landene imellom har kjølnet i løpet av de siste dagene, og stemningen blir neppe bedre før tyskerne offentlig dementerer og beklager agurknyheten. Jeg har forståelse for at det kan være en vanskelig vurdering av hva man skal formidle til samfunnet når det inntreffer  alvorlige hendelser som påvirker folks helse på en kritisk måte. Tyskerne hadde imidlertid stått seg på å bevare roen et par dager og få bedre oversikt over situasjonen. Det tyske angrepet var massivt og ødeleggende for spanske bønder.

Selv uskyldig dømte agurker kan være vanskelig å renvaske.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar