hits

Blenda-hvitt for Stangeland

Tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland er frifunnet for bedrageri i forbindelse med stortingspensjon. Frifinnelsen demonstrerer også viktigheten og verdien av et godt omdømme.

Borgarting lagmannsrett har frikjent den tidligere politikeren, og Stangeland sier selv at han føler seg 10 kilo lettere og 20 år yngre. Tiltalen og den påfølgende dommen fra Oslo Tingrett påførte Stangeland betydelige bulker i omdømmet. Derfor er det interessant å observere hvordan frifinnelsen også blir en sterk påminnelse om hvor viktig vår egen merkevare er for oss mennesker, og spesielt fremtredende blir det om man har hatt mektige roller i samfunnslivet.

Stangeland har hatt betydelige politiske verv, og han må kunne sies å være svært bemidlet. Men all verdens penger kan ikke veksles inn et godt omdømme - i alle fall ikke på lang sikt. Stangeland har kjempet. Og kjempet. Mot Økokrim og rettsvesen. Og i opinionen.

Jeg var ikke alene om å bekymre meg for ettermælet til Stangeland - som industribygger og politisk skikkelse. Det tærer på den personlige merkevaren å bli dratt gjennom en rettskvern og - i første instans - bli stemplet som bedrager med ubetinget fengselsdom. I lagmannsretten er det flere dommere enn i tingretten, og frifinnelsen blir sannsynligvis ikke anket til Høyesterett av påtalemyndigheten.

Stangeland føler seg renvasket. Det har han all grunn til. En frifinnelse kan i enkelte straffesaker ha en besk bismak. I tilfellet Stangeland har lagmannsretten luftet ut, og også tilkjennegitt kompleksiteten rundt stortingspensjonen. Det er bare de færreste som - etter å ha vært tiltalt og dømt - kan spasere ut av en rettssal og umiddelbart kvittere ut omdømmet som er oppspart gjennom et langt liv. Det kunne Stangeland.

At han føler seg som en lettbent 50-åring, blir bare sjarmerende.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar