hits

mars 2011

Blodtåken rundt Adecco

Adecco opplever akkurat nå sin største krise noensinne i Norge. Selskapet sparkes ut fra avtaler og oppdrag med umiddelbar virkning. Kunder hevder at selskapet er blitt en belastning.

NRK-journalist Fredrik Solvang blir ganske sikkert også premiert med SKUP-prisen for avsløringene.

Mediene oppfyller i disse dager forpliktelsene som ligger i kritisk journalistikk. Adecco må tåle at det stilles spørsmål ved virksomheten, og mye av det som er avdekket i mediene må kunne sies å være kritikkverdig. Mediene avslører og formidler sine vinklinger og historier, og Arbeidstilsynet har allerede svart med å anmelde Adecco.

Dagsrevyen skal ha skryt for å ha stilt Adecco til veggs . NRK-journalist Fredrik Solvang blir ganske sikkert også premiert med SKUP-prisen for avsløringene. Jeg hadde likevel trodd at det lå mer refleksjon og dybde hos norske politikere, byråkrater og ikke minst i næringslivet. Oslo Kommune har kansellert avtalen med Adecco, megakjeden COOP fulgte opp med tilsvarende beslutning og Stortingets Presidentskap oppfører seg som bøllete dørvakter og kaster Adecco hodestups ut av stortingskantinen. Med umiddelbar virkning. Adecco er blitt en for stor belastning. Det er budskapet som sendes ut.

Skal man basere viktige avgjørelser på dramaturgien i mediene blir det gjerne mer emosjonelt enn rasjonelt

Kanskje de som nå avskilter Adecco tror at det oppnås noen ekstra etiske og moralske stjerner i opinionen. Skal vi nå assosiere COOP, Oslo Kommune og Stortinget med ansvarlighet, eller står vi ovenfor lemfeldighet? Personlig synes jeg det er trist å se Adecco bli slaktet og partert for åpen scene uten at det foreligger betraktninger og konklusjoner rundt de mulige lovbruddene. Skal man basere viktige avgjørelser på dramaturgien i mediene blir det gjerne mer emosjonelt enn rasjonelt.

Jeg hadde faktisk forventet at seriøse kommuner og selskaper avventet med å konkludere så hardt og brutalt basert på medieomtale. Det er ikke meningen å forsvare Adecco, mer en påminnelse om at det finnes mange og ulike nyanser når man beveger seg inn i blodtåken.