hits

mai 2010

Facebook for alle - hele tiden

Mosegrodde ledere gjør alt de kan for å hindre den moderne kommunikasjonsbølgen Facebook representerer. Moderne bedriftsledere tillater ansatte ubegrenset tilgang.

Man må tillit til at medarbeidere gjør jobben, selv med Facebook online. Som medium ruver det webbaserte samfunnet. Det er superpopulært. Og størst. Nærmere halvparten av landets befolkning har en profil. Tar man bort de yngre og de eldre betyr dette de fleste av oss. Fortsatt er det mange bedriftsledere som velger å se på Facebook som noe fremmed og farlig. Gjennom sin egen frykt straffes medarbeidere og blir hindret adgang til et univers som øker og øker i omgang, også over landegrensene og som utvisker roller og posisjoner. I bunn ligger det sikkert en skepsis for at medarbeiderne ikke skal gjøre jobben sin. Som argument holder det ikke. De fleste har anledning til å surfe på nyheter, Youtube og andre nettsteder i arbeidstiden. Likevel har Facebook pådratt seg et ufortjent dårlig omdømme hos en gruppe ledere, blitt selve verkebyllen som utfordrer det etablerte.

Etter nærmere tre år på Facebook merker jeg at det gjerne er bedriftsledere uten kunnskap som tviholder på en streng policy. Har man en profil og kjenner til Facebook blir det straks mer harmløst. Selvfølgelig kan Facebook misbrukes, som alt annet. I starten bruker vi alle litt mer tid enn vi kan forsvare. Det er en kostnad oppegående bedrifter tar. Facebook handler om mer enn venner. Facebook er den moderne kommunikasjonskanalen. Facebook er universalnøkkelen til mennesker du kjenner eller vil bli kjent med, privat eller forretningsmessig. Har man akseptert bare sine få utvalgte venner, blir aktiviteten naturlig mindre og lite relevant. Bygger man Facebook til et nettverkssamfunn inkluderer dette også det profesjonelle livet - og fremstår som en massiv relasjonsbygger.

Rådmann Per Egil Pedersen i Halden kommune stenger ned Facebook. Pedersen hevder Facebook ble misbrukt. Misbrukt til hva...? Ordføreren er overrasket over beslutningen. Kommunenes egen organisasjon, KS, har oppfordret kommunene til å ta i bruk digitale medier som Facebook. Administrerende direktør Sigrun Vågeng sier det er mye å hente for en kommune som bruker sosiale medier aktivt. I en av sine neste innstillinger til Formannskapet kan rådmann Pedersen innstille på at de politisk valgte i Halden søker en ny og mer moderne rådmann.

Gründer Steinar J. Olsen i Stormberg ville aldri nekte sine kolleger å bruke Facebook i arbeidstiden. Fordi Facebook er et kommunikasjonsverktøy som engasjerer. Sosiale medier spiller en stor rolle i utviklingen av Stormberg som merkevare og omdømmet til selskapet og dets leder. Olsen har virkelig skjønt det, og representerer et lederskap som fortjener honnør.